Волейбол (Кондак Н.М.)

Волейбол (Кондак Н.М.)


Про гурток

Волейбол - спортивна гра з м'ячем, у якій дві команди змагаються на спеціальному майданчику, розділеному сіткою. Волейбол (англ. volleyball від volley — «залп», «удар з льоту», і ball — «м'яч») — вид спорту, командна спортивна гра, в процесі якої дві команди змагаються на спеціальному майданчику, розділеному сіткою, прагнучи направити м'яч на сторону суперника так, щоб він приземлився на майданчику супротивника (добити до підлоги), або гравець команди, що захищається, припустився помилки. При цьому для організації нападу гравцям однієї команди дається не більше трьох торкань м'яча поспіль (на додаток до торкання на блоці). Центральний орган волейболу, як міжнародного виду спорту, що визначає зведення правил FIVB (англ.) — Міжнародна волейбольна федерація. Волейбол — олімпійський вид спорту з 1964 року. Волейбол — неконтактний, комбінаційний вид спорту, де кожен гравець має свою спеціалізацію на майданчику. Найважливішими якостями для гравців у волейболі є стрибучість для можливості високо піднятися над сіткою, реакція, координація, фізична сила для ефективних ударів. Для любителів волейбол — поширена розвага і спосіб відпочинку завдяки простоті правил і доступності інвентарю. Існують численні варіанти волейболу, що відгалузилися від основного виду, — пляжний волейбол (олімпійський вид з 1996 року), мініволейбол. Мета:

  • Виховання в учнів ціннісного ставлення до систематичних занять спортом; формування компетентності щодо ведення здорового способу життя та самоконтролю за власним самопочуттям; розширення функціональних можливостей організму та збагачення рухового досвіду школярів.
Участь у змаганнях різного рівня.

Для дітей віком

11-21 років


Викладач

Кондак Наталія Миколаївна

Освіта вища спортивна. Кандидат педагогічних наук, доцент. Стаж роботи викладачем з волейболу 38 років. За роки роботи опубліковано 37 наукових праць, 2 авторських винаходи, підготувлено 3 кандидати наук. Відзнака Адміністрації Печерського р-ну м. Києва за сумлінну працю та внесок у розвиток фізичної культури та спорту. 0672498988


Програма

Спортивно-оздоровчі групи – оздоровлення дітей, розвиток загальних фізичних якостей, орієнтація дітей на спеціалізацію. Виконання перевідних тестів із ЗФП. Групи початкової підготовки (ПП) – 2 роки навчання. У навчально-тренувальному процесі увага приділяється всім сторонам підготовки: -           технічна підготовка - оволодіння технічними прийомами гри; -           фізична підготовка - всебічний фізичний розвиток через застосування засобів ЗФП; -           психологічна підготовка - зростання рівня мотивації до занять волейболом і виховання працелюбності; -           тактична підготовка - створення загального уявлення про тактику гри у волейбол; -           теоретична підготовка - створення уявлення про систему тренування волейболістів. Переведення на наступний рік навчання відбувається після виконання вимог спортивної підготовленості, згідно навчальної програми. БАЗОВА ПІДГОТОВКА На цьому етапі спеціалізації приділяється увага: - технічна підготовка - поглибленому оволодінню технікою гри у волейбол з урахуванням індивідуальних особливостей; - фізична підготовка - поглибленій спеціальній фізичній підготовці; - психологічна підготовка - підвищенню рівня відповідальності, самостійності у прийнятті рішень, вихованню психічної стійкості до навантажень; - тактична підготовка - засвоюванню та деталізації тактичних прийомів та умінь у грі; - теоретична підготовка - поглибленому ознайомленню з системою підготовки волейболістів.


Заходи

Участь у районних та міських змаганнях.