Вітрильний спорт (Павлусь Н.Б.)

Вітрильний спорт (Павлусь Н.Б.)


Про гурток

Вітрильний спорт – вид спорту, в якому спортсмени змагаються, використовуючи переважно човни та судна та приводяться в рух за допомогою вітрил. Основні завдання спортивної підготовки з вітрильного спорту:

  • всебічний гармонійний розвиток;
  • пропорційний розвиток фізичних якостей (спритності, швидкості, витривалості, сили, координації);
  • формування спеціальних знань, умінь та навичок, потрібних для успішної діяльності у вітрильному спорті;
  • виховання морально-вольових і морально-етичних якостей;
  • засвоєння основних засад психологічно-вольової та фізичної підготовки;
  • прищеплення навичок додержання вимог здорового способу життя

Для дітей віком

9-21 років


Викладач

Павлусь Наталія Борисівна

освіта вища спортивна 0956125019


Програма

ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 1-3 РОКІВ НАВЧАННЯ (ПП) Завдання: - Зміцнення здоров’я та гармонійний розвиток органів і систем організму. - Оволодіння технікою рухів, навичками управління своїм тілом, загальною координацією. - Фізична підготовка спрямована на розвиток координації, спритності та швидкості. - Технічна підготовка: оволодіння уміннями та навичками у керуванні швертботом за допомогою керма, вітрила; освоєння такелажу, техніки в’язання простих морських вузлів. - Підготовка юного стернового. Переведення на наступний рік навчання відбувається після виконання вимог спортивної підготовленості, згідно навчальної програми   Після проходження навчання у групах ПП1, ПП2, ПП3 відбувається переведення до груп: ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 1-4 РОКІВ НАВЧАННЯ (ПБП) Завдання: - Різнобічна фізична підготовка з елементами спеціальної фізичної підготовки. - Технічна підготовка спрямована на формування уміння керувати швертботом “Оптиміст” за умови вітру до 4 бал. - Тактична підготовка спрямована на вивчення основних тактичних ситуацій, що виникають під час взяття старту, бардіжання, обгинання знаків, на фініші. - Теоретична підготовка вимагає знання термінології, юнацьких класів швертботів, загальних правил змагань. - Розвивання почуття взаємодопомоги, дружби. - Участь у змаганнях   СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 1-2 РОКІВ НАВЧАННЯ (СБП) Завдання - Поглиблена спеціальна фізична підготовка (швидкість, сила, витривалість). - Технічна підготовка спрямована на виховання уміння керувати швертботом за умови вітру до 6 бал. - Тактична підготовка спрямована на вивчення основних тактичних ситуацій, які виникають під час взяття старту, бардіжання, обгинання знаків, на фініші. - Базова психологічна підготовка, придбання досвіду формування стану бойової готовності до змагань, самонастрою, саморегуляції, мобілізації. - Регулярна участь у змаганнях.


Заходи

Участь у міських, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, навчально-тренувальних зборах (відповідно до календаря змагань)