Вірусологія (Потрохов А.О.)

Вірусологія (Потрохов А.О.)


Про гурток

Лякають пандемії, боїтесь ковіду або пташиного грипу? Гадаєте, що віруси є лише в людей та тварин? Бажаєте дізнатися більше про віруси? Вітаю - відтепер у вас є така можливість. Даний курс спрямований, перш за все, на розширення світогляду слухачів у сфері вірусології. В процесі навчання ви маєте змогу дізнатися більше про різні віруси та їх носіїв, знайомитися з еволюцією вірусів, їх природою. Увага! Практичні заняття будуть проводитися лише з вірусами рослин, оскільки вони є безпечними для дослідження і робота з ними не потребує спеціальних дозволів та допусків, тому ваші батьки можуть бути спокійні.

Для дітей віком

15-21 років


Викладач

Потрохов Андрій Олександрович

 • Потрохов Андрій Олександрович
 • Освіта повна вища, спеціальність вірусолог-мікробіолог
 • Телефон 044 298-2826
 • Email biologykpdu@gmail.com

 • Програма

  Основи вірусології для початківців. Модуль 1 Загальна вірусологія

 • Теорія. Будова вірусів. Загальні принципи структурної організації віріонів. Структурні компоненти віріона, прості і складні віріони. Взаємодія вірусів із клітиною. Практика. Структура вірусологічної лабораторії та особливості режиму роботи. Методи обробки та стерилізації лабораторного посуду та інструментів для вірусологічних досліджень. Методи виділення, культивування та дослідження вірусів. Індикація та ідентифікація вірусів.
 • Модуль 2 Прикладна вірусологія. Загальна характеристика вірусів рослин. Вплив вірусної інфекції на ріст і розвиток рослин. Поведінка вірусів в рослині: рух між клітинами і тканинами, локалізація та накопичення вірусів, утворення включень. Механізми передачі вірусів рослин в природніх умовах та в лабораторії. Фактори, що впливають на розповсюдженість вірусів рослин. Загальна характеристика вірусів людини і тварин. Дефектні віруси. Персистенція та її роль в підтриманні життєздатності вірусних популяцій. Неканонічні віруси – пріони та віроїди.
 • Модуль 3. Екологія вірусів та епідеміологія вірусних інфекцій
 • Вплив факторів зовнішнього середовища (біотичних та абіотичних) на поведінку вірусів в екосистемах. Роль діяльності людини в циркуляції вірусів у біосфері. Зоонозні та антропонозні вірусні інфекції. Основні риси епідемічного процесу. Профілактика епідемій. Вірусні інфекції ХХI сторіччя. Нові та емерджентні вірусні інфекції. Перспективи ліквідації найбільш шкодочинних вірусних інфекцій (грип, герпес, гепатити А, В, С, лихоманка Денге, ВІЛ та інших). Небезпека застосування агентів вірусної етіології як біологічної зброї (проблеми біотероризму).
 • Модуль 4 Діагностика вірусних інфекцій та ідентифікація вірусів. Загальні відомості про лабораторну діагностику вірусних інфекцій. Відбір, підготовка та транспортування матеріалу. Виділення вірусів в клітинних культурах. Ідентифікація вірусів за допомогою опису симптомів (візуально). Серологічні методи ідентифікації вірусів. Реакція зв’язування комплемента, гемаглютинації, гальмування гемаглютинації, імунодифузії, гемадсорбції, інші серологічні методи як класичні рутинні методи діагностики. Імуноферментний аналіз (ELISA). Імунофлуоресцентні та електронномікроскопічні методи. Сучасні молекулярно-біологічні методи діагностики та ідентифікації вірусів: полімеразна та лігазна ланцюгові реакції та їх модифікації, ДНК-мікрочіпи, метод молекулярних беконів. Практика. Цикл лабораторних практикумів з діагностики вірусних хвороб рослин.

 • Заходи