Веслування на байдарках на каное (Вайчуліс К.К.)

ПРОФІЛЬНА ОСВІТА
Профільний гурток

Веслування на байдарках на каное (Вайчуліс К.К.)


Про гурток

Веслування на байдарках і каное - водний вид спорту, в якому використовуються човни двох типів: байдарки (К) та каное (С). Є олімпійським видом спорту з 1936 року. Веслуванням на байдарках і каное займаються як чоловіки, так і жінки. Останнім часом в програму міжнародних змагань включаються змішані види (мікс). Існують човни для одного учасника (К-1, С-1) одиночки, двох учасників (К-2, С-2) двійки і чотирьох учасників (К-4, С-4) четвірки. Програма змагань складається з проходження дистанцій: 200 метрів, 500 метрів 1000 метрів, а також 3000 і 5000 метрів. Мета:

  • Виховання в учнів ціннісного ставлення до систематичних занять спортом; формування компетентності щодо ведення здорового способу життя та самоконтролю за власним самопочуттям; розширення функціональних можливостей організму та збагачення рухового досвіду школярів.
Участь у змаганнях різного рівня, від міських до всесвітніх.

Для дітей віком

9-21 років


Викладач

Вайчуліс Костянтин Костянтинович

вища спортивна освіта, майстер спорту з веслування на байдарках і каное. Стаж роботи тренером-викладачем з веслування на байдарках і каное 33 роки. 0969060636


Програма

Спортивно-оздоровчі групи – оздоровлення дітей, розвиток загальних фізичних якостей, орієнтація дітей на спеціалізацію. Виконання перевідних тестів із ЗФП. Групи початкової підготовки (ПП) – від 2 до 4 років навчання. У навчально-тренувальному процесі увага приділяється всім сторонам підготовки:

  • технічна підготовка - оволодіння засадами техніки веслування;
  • фізична підготовка - всебічний фізичний розвиток через застосування засобів ЗФП, роботи на тренажерах, веслування в басейні та човнах;
  • психологічна підготовка - зростання рівня мотивації до занять веслувальним спортом і виховання працелюбності;
  • тактична підготовка - створення загального уявлення про тактику веслування;
  • теоретична підготовка - створення уявлення про систему тренування веслярів.
Переведення на наступний рік навчання відбувається після виконання вимог спортивної підготовленості, згідно навчальної програми. Після проходження навчання у групах ПП1, ПП2  відбувається переведення до груп: Попередньої базової підготовки 1-4 років навчання (ПБП) На цьому етапі спеціалізації приділяється увага:
  • технічна підготовка - поглибленому оволодінню технікою веслування з урахуванням індивідуальних особливостей весляра;
  • фізична підготовка - поглибленій спеціальній фізичній підготовці із застосуванням веслування в усіх варіантах і спеціальних вправ на воді й на суші з переважним розвитком загальної та спеціальної витривалості;
  • психологічна підготовка - підвищенню рівня відповідальності, самостійності у прийнятті рішень, вихованню психічної стійкості до навантажень;
  • тактична підготовка - засвоюванню та деталізації деяких тактичних прийомів та умінь проходження дистанцій;
теоретична підготовка - поглибленому ознайомленню з системою підготовки веслярів. Спеціалізованої базової підготовки 1-2 років навчання (СБП) Очікувані результати: закріплення у складі збірної команди міста, області, країни; підвищення рівня СФП і ЗФП згідно з вимогами національних збірних команд; виконання вимог із ЗФП та СФП. Удосконалення спортивної майстерності


Заходи

Участь у міських, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, навчально-тренувальних зборах (відповідно до календаря змагань)