Прикладна зоологія (Ткачук І.О.)

Прикладна зоологія (Ткачук І.О.)


Про гурток

Програма спрямована на  ознайомлення дітей з основами прикладної зоології та різноманіттям основних систематичних груп тварин, послідовно від найпростіших до амніот; формування в них уявлення про основні етапи еволюційного розвитку тваринного світу та основи зоологічної класифікації; формування розуміння неперервності філогенезу; засвоєння основ вироблення адаптації тварин до існування в різних середовищах. Навчитися спостерігати та пояснювати різні природні явища, здійснювати краєзнавчу та природоохоронну роботу, вміти визначати види тварин.

Для дітей віком

15-18 років


Викладач

Ткачук Ігор Олександрович

Освіта вища педагогічна.

  • тел. +38(044)298 28 26
  • email: biologykpdu@gmail.com

  • Програма

    Прикладна зоологія

  • МОДУЛЬ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ССАВЦІВ ТЕОРІЯ Основні біологічні особливості ссавців. ПРАКТИКА Порівняння зовнішньої будови ссавців різних екологічних груп, будови скелету, шкіри, нігтів, кігтів та копит, рогів. НАВИЧКИ Вміти проводити спостереження та розрізняти тварин за загальними морфологічними ознаками.
  • МОДУЛЬ 2 ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН. РОЗМНОЖЕННЯ. ТЕОРІЯ Різноманітність форм живлення Ембріональний і пост ембріональний ріст і розвиток. Турбота про потомство. ПРАКТИКА Складання раціону харчування для тварин куточка живої природи Спостереження за поведінкою тварин в куточку живої природи та в природі НАВИЧКИ Розв’язування проблемних питань з екології.
  • МОДУЛЬ 3 СИСТЕМАТИКА. ОСНОВНІ ТАКСОНИ ССАВЦІВ. АДАПТИВНІ ТИПИ ССАВЦІВ, УМОВИ ЖИТТЯ ТЕОРІЯ Основні типи біномів планети. Межі біномів. Пристосування ссавців до життя у відкритих просторах. ПРАКТИКА Робота з визничниками тваринного світу. Підготовка фотоматеріалів за результатами спостережень. НАВИЧКИ Вміння користуватись визначниками вміння читати сліди та сліди діяльності тварин в природі.

  • Заходи