Правознавець в дії (Бортун М.І.)

Правознавець в дії (Бортун М.І.)


Про гурток

Вихованці матимуть змогу ознайомитися з основами права, специфікою роботи юриста в різних галузях та особливостями цієї професії. Багато уваги приділяється зустрічам з провідними правниками.  Під час практичних занять вихованці спробують себе у різних ролях, дізнаються про різновиди посад юриста та познайомляться з їх специфікою. Передбачено використання  інтерактивних методів навчання, саме: рольові ігри, інтерактивні вправи, навчальні квести, круглі столи, дебати,  дискусії, брейн-ринги, імітації розслідувань та реконструкцій, моделювання процесів тощо.

Для дітей віком

14-17 років років


Викладач

Бортун Микола Іванович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства та юридичних дисциплін Інституту права та політології Національного університету ім. Михайла Драгоманова +38(044)2932980 email: mykola.bortun@gmail.com


Програма

Розділ І. Основи правознавства Розділ ІІ. Організація професійної діяльності юриста Розділ ІІІ. Конституційні засади державного ладу України Розділ ІV. Завдання адвокатури у правовій системі України Розділ V. Кримінологія Розділ VI.  Кримінально-процесуальні  відносини Розділ VІI. Криміналістика Розділ VІІI. Права людини  


Заходи