Основи сучасної хореографії (Андріяшевська О.О.)

Основи сучасної хореографії (Андріяшевська О.О.)


Про гурток

Вихованці гуртка вивчають ази та основи сучасного хореографічного мистецтва, а саме: ритміку, ритмопластику, елементи класичної та сучасної хореографії.

Для дітей віком

6-12 років


Викладач

Андріяшевська Олена Олександрівна

Освіта: повна вища, педагогічна.


Програма

Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування сучасної хореографії. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

  • пізнавальна – ознайомлення з поняттями та знаннями з сучасного хореографічного мистецтва;
  • практична – оволодіння навичками, методикою виконання вправ та основними елементами сучасної хореографії;
  • творча – формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння сучасним хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, смаків, емоційно-почуттєвої сфери;
  • соціальна – виховання дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей, національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення.


Заходи