Основи біології (Даниленко Є.В.)

ПРОФІЛЬНА ОСВІТА
Профільний гурток

Основи біології (Даниленко Є.В.)


Про гурток

Мета діяльності гуртка "Основи біології" розширити та закріпити знання про основні закони та принципи просторової та часової організації живих систем. Заняття в гуртку дозволяють підготуватися до ЗНО з біології. Охочі мають змогу провести практичні роботи, досліди підготувати наукові роботи для різних конкурсів.

Для дітей віком

13 - 16 років


Викладач

Даніленко Євгеній Володимирович

Освіта вища, "Основи біології", "Біологія людини",

 • тел. +38(044)298 28 26
 • email: biologykpdu@gmail.com

 • Програма

  Основи біології

 • МОДУЛЬ 1 БІОЛОГІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ  РОСЛИН ТЕОРІЯ Особливості будови та функціонування рослинної клітини. Систематика та морфологія  рослин  та мікроорганізмів ПРАКТИКА Цикл лабораторних практикумів з ботаніки. НАВИЧКИ Робота в лабораторія. Проводити досліди,експерименти з рослинами та мікроорганізмами
 • МОДУЛЬ 2 БІОЛОГІЯ ТВАРИН ТЕОРІЯ Особливості будови та функціонування  тваринної клітини.  Систематика та морфологія  тварин.  Еволюція тварин. ПРАКТИКА Цикл лабораторних  робіт  з зоології.  Зовнішня та внутрішня будова тварин. НАВИЧКИ Самостійна робота з визначниками. Проведення спостережень за тваринами
 • МОДУЛЬ 3 ОСНОВИ БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ТЕОРІЯ Характеристика тканин та систем  організму людини. ПРАКТИКА Практичні заняття з  фізіології людини. НАВИЧКИ Вміти  користуватись базовими знаннями біології  для проведення наукового дослідження.
 • МОДУЛЬ 4 ОСНОВИ БІОХІМІЇ, МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ, ГЕНЕТИКИ ТЕОРІЯ Біології клітини.  Молекулярні основи життя . Основи генетики та селекції організмів. ПРАКТИКА Цикл лабораторних робіт з біохімії. НАВИЧКИ Вміти працювати з  лабораторним обладнанням, Розв’язування задач з генетики та молекулярної біології

 • Заходи

  Проведення семінару для вчителів шкіл на тему "Діагностика і моніторинг рівня здоров'я" на базі кафедри Медико біологічних і валеологічних основ охорони життя і здоров'я . Організувати участь гуртківців у міжнародній конференції "Молодь і поступ біології"