Космічна біологія ( Шапка А. І.)

Космічна біологія ( Шапка А. І.)


Про гурток

У гуртку вихованці знайомляться із тандемом сучасних напрямів біологічної науки: космічною та радіаційною біологією, також дізнаються про можливості й перспективи застосування біотехнологій задля розв’язання актуальних проблем: потреб аерокосмічної галузі, забезпечення ресурсами, охорони здоров’я та захисту довкілля. Під час занять вихованці працюють у лабораторії, проводять практичні досліди, мають можливість створити власне наукове дослідження. Заняття в гуртку знайомлять молодь зі світом науки, розвивають дослідницькі здібності, навички роботи в лабораторії, усвідомлення цінності природи та її ресурсів.

Для дітей віком

14-18 років років


Викладач

Шапка Анатолій Іванович

(044)298-28-26


Програма

  • Модуль 1. Вступ ТЕОРІЯ Всесвіт: основні поняття. Гравітація та мікрогравітація. Космічна та гравітаційна біологія. Актуальність, методи, завдання біотехнологічних досліджень. Основні принципи біотехнологічного дослідження. ПРАКТИКА Знайомство з біотехнологічною лабораторією та правилами роботи в ній. Техніка безпеки. Ознайомлення з основними методами роботи. НАВИЧКИ Методи роботи в процесі біотехнологічного дослідження. Правила техніки безпеки під час біотехнологічного дослідження.
  • Модуль 2. Вплив мікрогравітації на біологічні об’єкти. Біотехнологія як один з фундаментальних чинників розвитку космічної біології. ТЕОРІЯ Вплив мікрогравітації на рослини, тварини та мікроорганізми, їх гравічутливість. Експерименти на борту Міжнародної космічної станції. Оптимізація росту мікробів в умовах змінної гравітації. Обладнання для вирощування рослин у космосі. Неґрунтове вирощування рослин: гідропоніка, аеропоніка. Космічні оранжереї. Дослідження тварин у космосі. Сучасні досягнення космічної біології та біотехнології. Біотехнологічні дослідження як основа майбутнього життєзабезпечення в умовах мікрогравітації. ПРАКТИКА Проєктування системи для неґрунтового вирощування. Підготовка досліджуваних рослин та піклування про них. Створення різних варіацій комплексу умов для росту рослин. Спостереження за розвитком кореневої системи і фіксування результатів. Формулювання висновків. НАВИЧКИ Здійснення експериментів з неґрунтового вирощування рослин.
  • Модуль 3. Життя у Всесвіті: перспективи використання біотехнологічного підходу в контексті екологічно-відновлювальних аспектів як невід’ємних елементів виживання в космосі та на Землі. ТЕОРІЯ Потенційні результати біотехнологічних досліджень з метою розв’язання екологічних, ресурсних та здоро’язбережувальних проблем на Землі та в умовах космосу. Час як важливий чинник біотехнологічного дослідження. ПРАКТИКА Ознайомлення з можливостями застосування біотехнологічних досліджень для забезпечення ресурсами, спостереження за процесом отримання корисних органічних продуктів. Дослідження взаємодії різних фізичних чинників та їхнього хронологічного зв’язку в отриманні бажаного результату/продукту. НАВИЧКИ Визначення корисних речовин, здобутих у результаті біотехнологічного дослідження, та передбачення потенціалу їх використання у різних сферах.
  • Модуль 4. Практичне застосування та перспективи реалізації біотехнологій. ТЕОРІЯ Імовірність практичного використання метаморфоз голометаболічних організмів, з метою забезпечення органічного відновлення рослинного, тваринного та людського організму в умовах космічної мікрогравітації. ПРАКТИКА Спостереження й аналіз етапів життєвого циклу досліджуваних організмів. НАВИЧКИ Практична реалізація біотехнологічних досліджень та здобуття продукту. Здійснення науково-дослідну роботу, реалізовувати експеримент, формулювати гіпотезу, робити висновки, оформлювати результати експерименту.

  • Заходи

    Круглий стіл “Ресурсозабезпечення: перспективи застосування біотехнологій”. Дискусія “Перспективи використання біотехнологій в космічній галузі”. Екскурсії до Національного науково-природничого музею НАН України, до Головної астрономічної обсерваторії НАН України, до науково-дослідницьких інституцій, лабораторій тощо. Зустрічі з науковцями.