Генетика (Кваско О.Ю.)

ПРОФІЛЬНА ОСВІТА
Профільний гурток

Генетика (Кваско О.Ю.)


Про гурток

Курс спрямований на вивчення основних генетичних законів; структури та функціонування гена як елементарної одиниці спадковості; а також 4 Р сучасних аспектів генетичної інженерії. Запрошуємо всіх і кожного зануритися у світ таємничих генів, дізнатись природу та закономірності збереження, реалізації та передачі спадкової інформації. Ми зможемо дізнатись як організовані гени в хромосомах, які вони бувають, як співіснують гени в геномах живих організмів і як передаються ознаки від батьків до нащадків. Також ми познайомимось із генетично-модифікованими організмами, методами їх створення та зробимо висновки чи варто уникати ГМО.

Для дітей віком

12-18 років


Викладач

Кваско Олена Юріївна

Освіта вища біологічна, кандидат біологічних наук.

 • тел. +38(044)298 28 26
 • email: biologykpdu@gmail.com

 • Програма

  Основи генетики

 • МОДУЛЬ 1 ОСНОВИ ЦИТОГЕНЕТИКИ ТЕОРІЯ Структура та функції хромосом. Життєвий цикл клітини. Мітоз, мейоз та його біологічне значення.та його біологічне значення. ПРАКТИКА Визначення різних фаз мейозу на постійних препаратах клітин на різних стадіях мейотичного циклу. Розв’язування задач із цитогенетики. НАВИЧКИ Вміти розрізняти різні фази мітозу та мейозу на препаратах клітин на різних стадіях мітотичного та мейотичного циклу.
 • МОДУЛЬ 2 КЛАСИЧНА ГЕНЕТИКА. ТЕОРІЯ Грегор Мендель та його закони незалежного успадкування ознак. Взаємодія алельних та неалельних генів.Зчеплене успадкування. ПРАКТИКА Розв’язування комбінованих задач. НАВИЧКИ Вміти виявляти закономірності успадкування ознак, аналізувати можливі варіанти схрещування та прогнозувати їх результати.
 • МОДУЛЬ 3 МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА ТЕОРІЯ Методи дослідження спадковості людини. Спадкові хвороби обміну. Основи екологічної генетики, фармакогенетики. ПРАКТИКА Аналіз каріотипу людини. Дерматогліфічне визначення схильності до генетичних хвороб. НАВИЧКИ Вміти досліджувати та аналізувати каріотип людини, розрізняти норму і патологію.
 • МОДУЛЬ 4 СУЧАСНА ГЕНЕТИКА. ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ. ТЕОРІЯ Методи генетичної інженерії. Генетично-модифіковані організми (ГМО). Методи детекції ГМО. ПРАКТИКА Agrobacterium-опосередкована трансформація рослин. НАВИЧКИ Вміти працювати з культурою рослин in vitro, володіти основами мікроклонального розмноження рослин та особливостями генетичної трансформації рослин.

 • Заходи

  1. Майстер-класи «Наукові практикуми для великих та маленьких»
  2. Екскурсії гуртківців та школярів міста донаукових установ Києва
  3. Участь гуртківців лабораторії у Всеукраїнських і Міжнародних наукових конкурсах та конференціях, публікації результатів власних наукових досліджень
  4. Круглі столи, диспути з найсучасніших проблем біології