Еволюція біосфери (Пустовалов А.С.)

ПРОФІЛЬНА ОСВІТА
Профільний гурток

Еволюція біосфери (Пустовалов А.С.)


Про гурток

Розглядаються основні події еволюції життя на Землі, механізми історичного розвитку біологічних систем, загальні властивості еволюції біосфери.

Для дітей віком

13-16 років


Викладач

Пустовалов Андрій Сергійович

Освіта вища, навчався на біологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка; отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Біологія» та здобув кваліфікацію магістра – цитолога, гістолога та біолога індивідуального розвитку, викладача біології. Кіндидат біологічних наук, заслужений працівник освіти України.

 • Тел.298 28 26
 • email: biologykpdu@gmail.com

 • Програма

  Еволюція біосфери

 • МОДУЛЬ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОГО. МЕТОДИ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕОРІЯ Життя. Властивості життя. Поняття про еволюцію. Методологія дослідження минулого. Методи еволюційних досліджень. ПРАКТИКА Основи еволюційного аналізу рудиментів та атавізмів. Критичний аналіз палеореконструкцій. НАВИЧКИ Аналізувати еволюційний процес на різних рівнях організації живого.
 • МОДУЛЬ 2 ЕВОЛЮЦІЯ БІОСФЕРИ У ФАНЕРОЗОЇ ТЕОРІЯ Еволюція біосфери у палеозойську еру. Еволюційні події мезозою. Еволюція життя у кайнозойську еру. ПРАКТИКА Аналіз феноменів артроподізації та ангіоспермізації світу. Визначення ключових факторів великих біосферних перебудов. Аналіз глобальних закономірностей розвитку фанерозойських екосистем. НАВИЧКИ Вміти аналізувати причинно-наслідкові зв’язки у головних біосферних перебудовах фанерозою.
 • МОДУЛЬ 3 МЕХАНІЗМИ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ЗМІН ТЕОРІЯ Головні фактори мікроеволюційних змін. Макроеволюція та її закономірност. ПРАКТИКА Критичний аналіз факторів мікроеволюції на прикладі окремих таксонів. Виявлення ролі факторів еволюційних змін на прикладі людини. НАВИЧКИ Використовувати теорії і закони природничих дисциплін для розв’язання еволюційних завдань.

 • Заходи

  Лекції та семінари.