Екологічна варта (Драпушко Н.Р.)

Екологічна варта (Драпушко Н.Р.)


Про гурток

“Екологічна варта” – це ініціатива, спрямована на здобуття знань і навичок з питань збереження довкілля, вирішення екологічних задач, формування активної життєвої та стійкої громадянської позиції. Метою гуртка є формування свідомого ставлення до світу, підвищення екологічної грамотності.

Для дітей віком

13-17 років


Викладач

Драпушко Надія Ростиславівна

  • ВИКЛАДАЄ студентка 3-го курсу Навчально-наукового інституту високих технологій (Київського Національного університету), спеціальності біологія.
  • ТЕЛЕФОН 0504106924
  • EMAIL n.drapushko24@gmail.com

  • Програма

    Екологічна варта

  • МОДУЛЬ 1 Історія та загальна характеристика екологічного руху ТЕОРІЯ Історія дитячого екологічного руху. Міжнародний екологічний рух. Сучасний стан дитячого екологічного руху в Україні. ПРАКТИКА Екскурсія до краєзнавчого музею. Створення мультимедійної презентації «Видатні постаті екологічного руху в Україні». Проведення диспуту «Дитячі екологічні об'єднання і сталий розвиток». НАВИЧКИ Отримання теоретичних знань про місію, цілі і завдання дитячого екологічного руху в Україні та за кордоном, участь у підготовці і реалізації екологічних проєктів.
  • МОДУЛЬ 2 Екологія та ії основи ТЕОРІЯ Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні Основи знань про сталий розвиток. ПРАКТИКА Участь у конкурсах та написання творчих робіт на екологічну тематику «Екологія. Темне. Шляхи подолання. Світле» та ін.. Аналіз екологічного стану своєї місцевості. Розв'язування "до екологічних задач зі збереження біорізноманіття. Екскурсія до лабораторії контролю якості води. Дослідження якості питної води.. Створення міні-проєктів з сортування відходів. НАВИЧКИ Набуття практичних знань щодо правил безпечної поведінки в природі, відповідального ставлення до природних об'єктів; критично аналізувати інформацію.
  • МОДУЛЬ 3 Екологічне проєктування ТЕОРІЯ Екомоніторинг в діяльності дитячих екологічних об'єднань. Екологічне проектування як основа діяльності дитячих екологічних об'єднань. НАВИЧКИ Отримання теоретичних знань щодо принципів екологічної етики; завдання і методи екологічного моніторингу; особливості екологічного проєкту, його структуру та основні етапи роботи над екологічним проєктом. Набуття практичних знань щодо проведення моніторингових досліджень стану довкілля (природних вод, грунту, повітря, біологічного різноманіття); оцінки якості природного середовища у контексті здоров'я людини; підготовки і реалізації дослідницьких проєктів екологічної тематики. ПРАКТИКА Вивчення рослин своєї місцевості індикаторів чистоти повітря. Екологічний моніторинг грунтів своєї місцевості. Оцінка екологічної якості грунту. Екологічний проект «Оцінка якості довкілля своєї місцевості». Написання екологічних проектів (за обраною тематикою), підготовка публічної презентації результатів екологічного проєкту. Робота над білінгвальним проєктом рідною мовою та іноземною мовою романо-германської групи з вирішення локальних екологічних проблем.

  • Заходи