Археологічне краєзнавство (Кухарська О.М.)

ПРОФІЛЬНА ОСВІТА
Профільний гурток

Археологічне краєзнавство (Кухарська О.М.)


Про гурток

«Археологія розширила просторовий горизонт історії майже в тій же мірі, в якій телескоп розширив поле зору астрономії» (Г.Чайльд). Пізнавальним завданням гуртка є – вивчення історії людства з найдавніших часів до модерного часу за допомогою матеріальної культури, що є єдиним об'єктивним свідком. Набуття практичних навичок археологічної роботи – методики польової та камеральної робіт – дасть змогу підготувати себе до майбутньої професії. А робота в тісному контакті із другими членами гуртка виховує почуття співпраці, спільної та особистої відповідальності.

Для дітей віком

12-17 років


Викладач

Кухарська Олена Миколаївна

Освіта – вища педагогічна; 0501408240


Програма

Перший рік навчання – вивчення історії людства по археологічним епохам: палеоліт, мезоліт, неоліт, бронзова та ранньозалізна доба, раннє та пізнє середньовіччя, козацька археологія, модерний час. Розглядаються основні поняття та загальна характеристика епох. Другий та третій роки навчання – більш детальне дослідження археологічних епох


Заходи

Археологічний лекторій «Артефакт» Літня польова археологічна школа «Terra incognita»