Я — миротворець (Василевська Н.В)

Я — миротворець (Василевська Н.В)


Про гурток

Сучасний стан геополітичної ситуації в Україні зумовлює необхідність формування нової стратегії виховання дітей та молоді, яка буде базуватися на засадах суспільного поступу, поряд з убезпеченням державної суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство

Для дітей віком

12-17 років


Викладач

Василевська Надія Вячеславівна

+380956947750 Освіта: 3 курс Медико-психологічного факультету спеціальності 225 « Медична психологія» Посвідчення «Організатора спортивного туризму»


Програма

- ознайомлення з основами рятувальної справи; - сприяння формуванню туристсько-спортивної майстерності гуртківців; - вивчення основних законів, закономірностей та функцій соціального проектного менеджменту; - ознайомлення з базовими теоретичними основами та принципами лідерства та роботи в команді;


Заходи

Проведення та участь у заходах, присвячених: - розвитку особистісних навичок; - розвитку лідерських якостей; - розкриття понять толерантність, доброчесність; - проведення спортивно-туристських заходів; - розкриття базових навичок військової підготовки та виживання