Хімія. Поглиблений курс (рік навчання I)

ПРОФІЛЬНА ОСВІТА
Профільний гурток

Хімія. Поглиблений курс (рік навчання I)


Про гурток

Найстаріший хімічний гурток у Києві. Працює з вересня 1976 р. Цікава сучасна хімія. Дивимося на світ очима хіміка.

Для дітей віком

13-16 років


Викладач

Бухтіяров Віктор Кимович

Вища наукова. Кандидат хімічних наук, доцент. Викладає загальну, неорганічну, органічну та фізичну хімію. Автор підручників та посібників з хімії. Тел. +38(095)2735251, +38(044)2805117., viktorvik@ukr.net


Програма

Поглиблений курс хімії (теорія, експеримент) Поглиблений курс хімії (теорія, експеримент) МОДУЛЬ 1. Основи техніки лабораторних робіт. Правила поведінки в хімічній лабораторії. Робота з хімічними речовинами. Хімічний посуд, його призначення. Лабораторні роботи з теми. Робота з електроприладами. Перша медична допомога. Знати правила роботи з хімічними речовинами. МОДУЛЬ 2. Основи неорганічної хімії. Періодичний закон Д. І. Менделєєва. Будова атома. Теорія хімічного зв'язку. Класифікація хімічних речовин. Класифікація хімічних реакцій. Речовини прості і складні. Гідриди. Оксиди. Кислоти і основи. Амфотерні гідроксиди. Солі. Хімія елементів. Лабораторні роботи з теми. Прогнозування властивостей хімічних елементів та їх сполук. МОДУЛЬ 3. Стратегія і тактика вирішення олімпіадних задач. Алгоритми розв'язання якісних і кількісних задач. Короткий запис умов хімічних задач. Аналіз умов задачі. Перевірка обгрунтованості розв'язку. Хім. експеримент на олімпіадах. Вміти розв'язувати якісні і кількісні задачі підвищеної складності, у тому числі міських, республіканських і міжнародних олімпіад з хімії. МОДУЛЬ 4. Основи органічної хімії. Основні класи органічних сполук. Лабораторні роботи з теми. Прогнозування властивостей органічних сполук. Знання методів їх аналізу, синтезу, застосовування.


Заходи

Гуртківці приймають участь в подіях, що організує відділ біології, в олімпіадах усіх рівнів

Scroll Up