Основи гідробіології

ПРОФІЛЬНА ОСВІТА
Профільний гурток

Основи гідробіології


Про гурток

Курс присвячений ознайомленню з особливостями функціонування водних екосистем.

Для дітей віком

12-18 років


Викладач

Ляшенко Володимир Артемович

Освіта повна вища. Спеціальність - зоологія. тел. +38(044)2805117, volodimirl@bigmir.net


Програма

"Основи гідробіології" МОДУЛЬ 1 ОБ`ЄКТИ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЯ Водойма як замкнута екосистема. Напрямки гідробіологічних досліджень ПРАКТИКА Складання трофічних ланцюгів у водоймах НАВИЧКИ Розрахунок продуктивності екосистем МОДУЛЬ 2 ВОДА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ ТЕОРІЯ Споживачі і користувачі прісної води. Типи забруднення водойм ПРАКТИКА Визначення органолептичних показників води. Основи біотестування НАВИЧКИ Вивчення забруднення водойм за допомогою хімічних та біологічних тестів. МОДУЛЬ 3 ГІДРОБІОНТИ ТЕОРІЯ Мікроорганізми водойм. Водна рослинність. Водні тварини ПРАКТИКА Мікроскопія зразків води. Досліди з фізіології гідробіонтів НАВИЧКИ Робота з мікроскопом. Теорія та практика проведення дослідів МОДУЛЬ 4 ОСНОВИ АКВАРІУМІСТИКИ ТЕОРІЯ Місцеві та екзотичні гідробіонти. Акліматизація гідробіонтів ПРАКТИКА Акваріум – модель екосистеми НАВИЧКИ Створення екологічних моделей. Вибір гідробіонтів для акваріумів. Проведення експериментів та облік результатів.


Заходи

Заняття у приміщеннях Палацу. Он-лайн заняття. Робота з Інтернет-моделями.

Scroll Up