Основи біології. Біологія людини (рік навчання II)

ПРОФІЛЬНА ОСВІТА
Профільний курс

Основи біології. Біологія людини (рік навчання II)


Про гурток

Курс гуртка "Основи біології" спрямований на розширення та закріплення, та узагальнення базових теоретичних знань з біології. Підготовка до ЗНО. Бажаючі мають змогу провести практичні роботи, досліди, підготувати наукові роботи для різних конкурсів.

Для дітей віком

16-18 років


Викладач

Даниленко Євген Володимирович

Освіта вища, "Основи біології", "Біологія людини", +38(095)5671538, +38(044)2805117


Програма

Основи біології МОДУЛЬ 1 БІОЛОГІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ  РОСЛИН ТЕОРІЯ Особливості будови та функціонування рослинної клітини. Систематика та морфологія  рослин  та мікроорганізмів ПРАКТИКА Цикл лабораторних практикумів з ботаніки. НАВИЧКИ Робота в лабораторія. Проводити досліди,експерименти з рослинами та мікроорганізмами МОДУЛЬ 2 БІОЛОГІЯ ТВАРИН ТЕОРІЯ Особливості будови та функціонування  тваринної клітини.  Систематика та морфологія  тварин.  Еволюція тварин. ПРАКТИКА Цикл лабораторних  робіт  з зоології.  Зовнішня та внутрішня будова тварин. НАВИЧКИ Самостійна робота з визначниками. Проведення спостережень за тваринами


Заходи

Семінар для вчителів на тему "Діагностика і моніторинг рівня здоров'я" на базі кафедри медично біологічних і валеологічних основ охорони життя і здоров'я НПУ імені М.П. Драгоманова. Семінар для вчителів на тему "Здоров'язбережувальний педагогічні технології" на базі кафедри медично біологічних і валеологічних основ охорони життя і здоров'я НПУ імені М.П. Драгоманова.

Scroll Up