Зоологія

Відділ

Для дітей віком

12-15 років

Керівник гуртка

Бур'ян З.В.

Розклад

Реєстрація

Про гурток

Курс спрямований на вивчення

різноманіття тварин, що населяють нашу
планету, будову, розмноження, спосіб
життя, поширення, їх роль у біологічному
кругообігу речовин у біогеоценозах і в
житті людини.

Детальніше про гурток

Scroll Up