Основи громадянської освіти (Голубенко Л.В.)

Основи громадянської освіти (Голубенко Л.В.)


Про гурток

Мета: формування у вихованців громадянські компетенції через відкриту дискусію, дебати, технологію критичного мислення, ефективну комунікацію та взаємодію.

Для дітей віком

13-17 років


Викладач

Голубенко Людмила Василівна

 • ОСВІТА: повна, вища педагогічна
 • ТЕЛЕФОН: (050) 104 33 64, (044)293 29 85
 • email: Lgolubienko@ukr.net


Програма

Розділ 1 - Ефективна комунікація

 • Поняття «комунікація». Види, принципи, бар’єри  комунікації. Спілкування як феномен.
 • Вербальна та невербальна комунікація. Міміка та жести.
 • Активне слухання. Навички ефективної комунікації.
 • Активне навчання. Зворотній зв’язок.
 • Конфлікт. Позитивне розв’язування конфлікту.
Розділ 2 - Толерантність
 • Поняття «толерантності». Декларація принципів  толерантності. Толерантна особистість. Толерантність до себе. Почуття гідності.  Самопізнання.
 • Толерантність до інших. Всі різні, але всі рівні.
 • Терпимість до відмінностей. Зруйнуємо піраміду ненависті. Що таке стереотипи. Діалог, аргументація, формування поглядів. Аргументація як процес комунікації між людьми.
Розділ 3 - Введення в дебати
 • Цінність дебатів як освітньої діяльності.
 • Дебати в житті суспільства.
 • Чому навички дебатера важливі для життя. Генератор ідей. Пояснення ідеї. Аргументація. Докази (демонстрації): їх структура і види. Структура доказів.  Види доказів. Способи доказів (пряме і зворотне). Доведення і переконання. Вимоги,  що пред'являються до аргументів: істинність, доказовість. Прийоми аргументації  (факти, цифри, статистичні дані, посилання на авторитети).
 • Процес аналізу теми та пошуку інформації.
Розділ 4 - Основи ораторського мистецтва 
 • Риторика як наука про переконання, форми і методи  мовного впливу на аудиторію. Терміни та поняття.
 • Три «золотих» правила риторики. Риторичне дерево.
 • Історія ораторського мистецтва. Мистецтво красномовства в Стародавній Греції, Стародавньому Римі, Україні.


Заходи