Англійська мова в медіа (Можевенко О. С.)

Англійська мова в медіа (Можевенко О. С.)


Про гурток

Курс спрямований на  здобуття певних знань з англійської мови, розвиток навичок самоосвіти та самооцінки, вміння користуватися іноземною мовою в її основній функції - засобу комунікації, розуміння усної та письмової мови, наприклад, друкованих та цифрових медіа, спеціальних радіо та телепередачах, читання адаптованої літератури, запитання та надання інформації, підтримування бесіди в межах певних тем, висловлювання особистої думки та почуття.

Для дітей віком

10-13 років


Викладач

Можевенко Ольга Сергіївна

 • ОСВІТА: вища, спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація магістр філології Київського національного лінгвістичного університету, викладач англійської мови і зарубіжної літератури.
 • ТЕЛЕФОН: +38 (095) 360 91 33
 • Email: jyvinka@gmail.com


Програма

Модуль 1

 • Базова лексика зі світу ЗМІ.
 • Розбір назв журналістських професій та видань.
 • Вивчення ключових слів та понять.
 • Історичний огляд та вступ до журналістських принципів.
 • Як проводити дослідження, пропонувати історію та проводити інтерв’ю.
 • Мовні засоби, потрібні для написання текстів для газет та журналів.
 • Основи журналістської майстерності для теле- та радіомовлення.
 • Аналіз розвитку, вплив та виклики цифрових новин.
  Модуль 2 Граматика
 • The verb to be, subject pronouns, possessive adjectives, pronouns, the verb have got, question words, comparisons, can
 • There is/there are, some/any, plurals, this/that-these/those, preposition of place, the imperative, adjectives, preposition of movement, a/an-The.
 • Present simple, adverbs of frequency, prepositions of time, possession/who/whose, modals: can, have to, should/ought to, adjectives/adverbs.
 • Present continuous, present simple vs present continuous, can/can’t, must/mustn’t, object pronouns, countable/uncountable nouns, some, any, a lot of, much, many, few, little, going to.
 • Was/were, had, could, past simple (regular/irregular verbs), past continuous.
 • Present perfect, yet, already, ever, never, just, since, for, present perfect vs past simple, the passive (present simple/past simple).
 • Past perfect.
  Модуль 3 Говоріння, читання, письмо
 • Describing a house, talking about position, arranging to see a flat for rent, describing lifestyles, giving directions.
 • Talking about age, giving personal information, asking for/giving personal information, introducing yourself & others, greetings, saying goodbye, making comparisons, describing people, talking about abilities, intonation in questions.
 • Describing a house, talking about position, arranging to see a flat for rent, describing lifestyles, giving directions.
 • Expressing likes/dislikes, describing your daily routine, talking about activities, expressing frequency, asking for/telling the time, arranging for a time to meet, identifying people, discussing relations, describing reptiles.
 • Describing a place, activities happening now, buying food/drinks, making suggestions, describing characteristics of different types of climate.
 • Describing Troy, childhood memories, a lost city, talking about films, expressing feelings, recommending a film.
 • Narrating experiences, offering to help, give advice.


Заходи