Аналітична хімія

ПРОФІЛЬНА ОСВІТА
Профільний гурток

Аналітична хімія


Про гурток

Курс спрямований на вичвчення основ хімічної будови, властивостей та закономірностей хімічних перетворень речовин.

Для дітей віком

13-18 років


Викладач

Прокопенко В.П.

Вища освіта. Кандидат наук, доцент. Дві групи гуртка "Аналітична хімія": за програмою основного та вищого рівня навчання відповідно. тел. +38(067)5966620., +38(044)2805117


Програма

Аналітична хімія МОДУЛЬ 1 БУДОВА ХІМІЧНИХ СПОЛУК ТЕОРІЯ Будова атома. Хімічний елемент. ПРАКТИКА Складання електронних формул атомів хімічних елементів. Обчислення маси та кількості речовини. НАВИЧКИ Використання періодичної таблиці хімічних елементів Д.І. Менделєєва з метою визначення властивостей хімічних елементів. МОДУЛЬ 2 ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК. ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН. ТЕОРІЯ Будова речовини. Основні типи хімічного зв’язку. ПРАКТИКА Складання формул хімічних сполук. Визначення геометрії молекул. НАВИЧКИ Прогнозування властивостей хімічних елементів та їх хімічних сполук. МОДУЛЬ 3 КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ. ТЕОРІЯ Класифікація методів кількісного аналізу. ПРАКТИКА Титриметричний аналіз. Еквівалент речовини. Титрування розчину лугу. Обчислення вмісту лугу. НАВИЧКИ Приготування та проведення титрування.


Заходи

Заняття: Теоретичні основи та методи хімічного аналізу. Практичні та лабораторні занятя.

Scroll Up